Menu

تاریخ بارگزاری: شنبه 20 مهر 1398
تعداد بازدید: 235
تعداد نظرات: 0

سیره امام موسی صدر - دکتر علی رضا هزار

اثر حاضر سخنرانی دکتر علی رضا هزار در نشست رسالت جهانی روحانیت شیعه با بازخوانی سیره امام موسی صدر است.