Menu

تاریخ بارگزاری: چهارشنبه 22 آبان 1398
تعداد بازدید: 59
تعداد نظرات: 0

دسترسی آزاد به اطلاعات - دکتر مریم صراف زاده

کلیپ حاضر معرفی کتاب معرفی کتاب: دسترسی آزاد: راهکاری برای ترویج و همگانی کردن علم و ...: راهکاری برای ترویج و همگانی کردن علم توسط دکتر مریم صراف زاده است.