Menu

تاریخ بارگزاری: شنبه 09 آذر 1398
تعداد بازدید: 84
تعداد نظرات: 0

دانشگاه کارآفرین - دکتر علیرضا نوروزی

اثر حاضر معرفی کتاب دانشگاه کارآفرین توسط دکتر علیرضا نوروزی مولف این اثر در برنامه با کتاب کتابداران است.